วีดิทัศน์ที่มีผู้ชมมากที่สุด

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต บทที่ 9: แยกความอยาก ออกจากความจำเป็น

หนังสือเสียง The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต
จากพ็อกเก็ตบุ๊ก...สู่ "The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต" ในรูปแบบหนังสือเสียง เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถติดตาม The Visionary ได้อย่างแท้จริง
มาฟังการกลั่นแนวคิดการทรงงานของในหลวง ร.9 ในฐานะ “คนทำงาน” ที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ เล่าผ่านเรื่องราวที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างเข้มข้นตลอด 1 ปี และเรื่องเล่าจากผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด มาเป็นคู่มือการทำงานและดำเนินชีวิตที่อ่านง่าย...ใครเอาไปใช้ก็เวิร์ก
พบ 9 แนวคิดผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านของชีวิตการทำงานตลอด 70 ปี ที่ถูกถ่ายทอดแบบคำต่อคำโดย 9 คนดัง

เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1

นำเสนอการบรรยายเรื่อง เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวถึงเนื้อหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย และอธิบายว่าทุกคนสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน ในชุมชน หรือในองค์กรไม่ว่าจะเป็นของรัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจให้เกิดผลดีได้ในทุกระดับ (ตอนที่ 1)