หนังสือทั้งหมด

บทสรุป/บรรณานุกรม: The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บทที่ 9: แยกความอยาก ออกจากความจำเป็น

บทที่ 8: มองหาศัตรูที่แท้จริง

บทที่ 7: ถ้าเชื่อมั่น ก็ไปกันให้สุดทาง

บทที่ 6: คิดให้ใหญ่ มองให้เล็ก

รู้นอกเล่มทั้งหมด

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

วิดีโอทั้งหมด

บทสรุป/บรรณานุกรม: The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บทที่ 9: แยกความอยาก ออกจากความจำเป็น

บทที่ 8: มองหาศัตรูที่แท้จริง

บทที่ 7: ถ้าเชื่อมั่น ก็ไปกันให้สุดทาง

บทที่ 6: คิดให้ใหญ่ มองให้เล็ก