วิดีโอทั้งหมด

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 31

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 30

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 29

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 28

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 27

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 27 สมหมาย ปาริฉัตร กรรมการผู้จัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าวัฒนธรรมของบริษัทคือ การเป็นผู้ช่วยซึ่งกันและกัน ดูแลเอื้ออาทรกัน อยู่กันแบบพี่น้อง ทั้งยังพร้อมเปิดรับความก้าวหน้าที่เหมาะสมมาปรับใช้ การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจนั้นไม่ยากโดยต้องรู้จักควบคุมรายรับรายจ่าย แต่ก็ไม่ปฏิเสธความก้าวหน้าที่จำเป็นโดยรู้ว่าตนเองมีความพอดีตรงจุดใด