วิดีโอทั้งหมด

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 31

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 31  ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชน กล่าวถึงการมีพันธกิจของการให้บริการทางการแพทย์ในราคาที่เหมาะสม แพทย์จะมองคนไข้เป็นศูนย์กลางและให้การรักษาที่ดีที่สุดด้วยราคาที่เหมาะสม สิ่งที่ทำนี้กำลังสร้างโรงพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมานั่นคือโรงพยาบาลชุมชน โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเป็นตัวนำให้มองทิศทางไปสู่อนาคตที่ถูกต้อง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 27

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 27 สมหมาย ปาริฉัตร กรรมการผู้จัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าวัฒนธรรมของบริษัทคือ การเป็นผู้ช่วยซึ่งกันและกัน ดูแลเอื้ออาทรกัน อยู่กันแบบพี่น้อง ทั้งยังพร้อมเปิดรับความก้าวหน้าที่เหมาะสมมาปรับใช้ การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจนั้นไม่ยากโดยต้องรู้จักควบคุมรายรับรายจ่าย แต่ก็ไม่ปฏิเสธความก้าวหน้าที่จำเป็นโดยรู้ว่าตนเองมีความพอดีตรงจุดใด