หนังสือใหม่

King Bhumibol Adulyadej, A Life’s Work: Thailand’s Monarchy in Perspective

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

หนังสือแนะนำ

King Bhumibol Adulyadej, A Life’s Work: Thailand’s Monarchy in Perspective

The Visionary : ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยโครงการ "สานต่อที่พ่อทำ"  ที่พยายามฉายภาพของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในฐานะนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ทรงมองไปยังเส้นทางในอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าอัศจรรย์ รูปแว่นตาบนปกหนังสือ คือ ตัวแทนของพระองค์ ที่ผู้จัดทำได้ลดทอนรายละเอียดลงจนเหลือเพียงสัญลักษณ์แทนมุมมอง หรือวิสัยทัศน์ ของพระองค์ อันเป็นมุมมองที่เกิดจากการทรงงานที่สั่งสมประสบการณ์มาหลายทศวรรษ ทรงรวบรวมข้อมูล ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน และทรงกล้าที่จะล้มเหลว เพื่อจะได้เรียนรู้ จนค้นพบวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้า สิ่งนี้เองที่ผู้จัดทำหนังสือเรียกว่า The Vissionary คือ การมองปัญหาให้ลึกซึ้ง กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลได้ในที่สุด

นอกจากนี้ ยังสามารถฟังหนังสือเสียง The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

จากพ็อกเก็ตบุ๊ก...สู่ "The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต" ในรูปแบบหนังสือเสียง เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถติดตาม The Visionary ได้อย่างแท้จริง
มาฟังการกลั่นแนวคิดการทรงงานของในหลวง ร.9 ในฐานะ “คนทำงาน” ที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ เล่าผ่านเรื่องราวที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างเข้มข้นตลอด 1 ปี และเรื่องเล่าจากผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด มาเป็นคู่มือการทำงานและดำเนินชีวิตที่อ่านง่าย...ใครเอาไปใช้ก็เวิร์ก

พบ 9 แนวคิดผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านของชีวิตการทำงานตลอด 70 ปี ที่ถูกถ่ายทอดแบบคำต่อคำโดย 9 คนดังได้ที่นี่

หนังสื่อที่มีผู้ชมมากที่สุด

ในหลวงของเรากับฝนหลวง

หนังสือเผยแพร่พระราชกรณียกิจฝนหลวง เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 และรัชมังคลาภิเษก วันที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2531 กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว มูลเหตุและที่มาของฝนหลวง วิวัฒนาการ ความสำเร็จ และก้าวต่อไปของฝนหลวง 

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

รวมเรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้กำเนิดขึ้นตามแนวพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการ/กิจกรรม ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งมีพระราชดำริให้จัดตั้ง "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศจำนวน 6 แห่ง