พระราชดำริไร้พรมแดน EP.3 : ไทย-ลาว บนดินน้ำเดียวกัน

สารคดีที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโอกาสรำลึกถึงการเสด็จขึ้นทรงราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อมีการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ หลายภูมิภาคของโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตปรากฎผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ชัดในสายตาโลก

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
ไทย-ลาว บนดินน้ำเดียวกัน
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
หมวดหมู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาชนบท – ลาว
การพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว  หลัก  22  การบริหารจัดการน้ำ  การพัฒนาแหล่งน้ำ  การพัฒนาที่ดิน  การจัดการดิน  อ่างเก็บน้ำห้วยซอน  การปศุสัตว์  การเลี้ยงสัตว์  การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรกร  เกษตรทฤษฎีใหม่  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   การอนุรักษ์ป่า  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประเทศลาว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 
รายละเอียด

สารคดีที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโอกาสรำลึกถึงการเสด็จขึ้นทรงราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อมีการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ หลายภูมิภาคของโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตปรากฎผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ชัดในสายตาโลก

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
289
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-01-11 16:43:52
ขนาดไฟล์
80.15 MB


จำนวนผู้เข้าชม
214

วิดีโอ

Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1
สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 2