พระราชดำริไร้พรมแดน ตอนที่ 3

พระราชาไร้พรมแดน ตอนที่ 3

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
หมวดหมู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาชนบท – ลาว
การพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว  หลัก  22  การบริหารจัดการน้ำ  การพัฒนาแหล่งน้ำ  การพัฒนาที่ดิน  การจัดการดิน  อ่างเก็บน้ำห้วยซอน  การปศุสัตว์  การเลี้ยงสัตว์  การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรกร  เกษตรทฤษฎีใหม่  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   การอนุรักษ์ป่า  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประเทศลาว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 
รายละเอียด

พระราชาไร้พรมแดน ตอนที่ 3

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
289
ต้นฉบับ
เวลา
21:14
ปรับปรุงล่าสุด
2017-06-27 23:21:08
ขนาดไฟล์
80.15 MB


จำนวนผู้เข้าชม
158

วิดีโอ

Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1
สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 2