พระราชดำริไร้พรมแดน ตอนที่ 2

พระราชดำริไร้พรมแดน ตอนที่ 2

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
หมวดหมู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาชนบท – พม่า
การพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  การพัฒนาชุมชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การแก้ปัญหาความยากจน  การแก้ปัญหาความแห้งแล้ง  เมืองเยนันชอง  การรักษาพยาบาล  การปศุสัตว์  การเลี้ยงสัตว์  กสิกรรม  การบริหารจัดการน้ำ  การพัฒนาแหล่งน้ำ  การเกษตร  เกษตรกรรม  สัตวบาลชุมชน  ประเทศพม่า  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 
รายละเอียด

พระราชดำริไร้พรมแดน ตอนที่ 2

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
288
ต้นฉบับ
เวลา
21:14
ปรับปรุงล่าสุด
2017-06-27 23:18:24
ขนาดไฟล์
81.00 MB


จำนวนผู้เข้าชม
143

วิดีโอ

Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1
สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 2