พระราชดำริไร้พรมแดน ตอนที่ 1

พระราชดำริไร้พรมแดน ตอนที่ 1

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
หมวดหมู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระมหากษัตริย์  รัชกาลที่  9  ในหลวง  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาสังคม  การพัฒนาชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  องค์การสหประชาชาติ  การเกษตร  การส่งเสริมสุขภาพ  การส่งเสริมความรู้

 
รายละเอียด

พระราชดำริไร้พรมแดน ตอนที่ 1

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
287
ต้นฉบับ
เวลา
21:14
ปรับปรุงล่าสุด
2017-06-27 23:14:20
ขนาดไฟล์
80.77 MB


จำนวนผู้เข้าชม
155

วิดีโอ

Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1
สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 2