รายการ Hard Core ข่าว (ตอนที่ 1)

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา โดยผู้ถ่ายทอดคือหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้มีโอกาสทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยาวนานกว่า 45 ปี (ตอนที่ 1)

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
ตอนที่ 1
หน่วยงาน
ไม่ปรากฏ
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญ

ความพอเพียง  การดำเนินชีวิต   ความยั่งยืน  ชุมชน

 
รายละเอียด

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา โดยผู้ถ่ายทอดคือหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้มีโอกาสทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยาวนานกว่า 45 ปี (ตอนที่ 1)

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
231
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-13 16:31:24
ขนาดไฟล์
81.31 MB


จำนวนผู้เข้าชม
2386

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1