สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 22

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวิสัยทัศน์และความสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรโดยเฉพาะด้านวิชาการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยประจักษ์พยานต่อพระราชปณิธานข้างต้นคือศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
ศูนย์บริการวิชาการเกษตรเพื่อเกษตรกร 2
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาเพื่อความอยู่ดีกินดี
หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญ

การเกษตร  เกษตรกรรม  ปทุมธานี

 
รายละเอียด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวิสัยทัศน์และความสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรโดยเฉพาะด้านวิชาการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยประจักษ์พยานต่อพระราชปณิธานข้างต้นคือศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
62
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:05:13
ขนาดไฟล์
11.86 MB


จำนวนผู้เข้าชม
941

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1