เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1

นำเสนอการบรรยายเรื่อง เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวถึงเนื้อหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย และอธิบายว่าทุกคนสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน ในชุมชน หรือในองค์กรไม่ว่าจะเป็นของรัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจให้เกิดผลดีได้ในทุกระดับ (ตอนที่ 1)

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

การพัฒนาคน  การศึกษา

 
รายละเอียด

นำเสนอการบรรยายเรื่อง เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวถึงเนื้อหาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย และอธิบายว่าทุกคนสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน ในชุมชน หรือในองค์กรไม่ว่าจะเป็นของรัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจให้เกิดผลดีได้ในทุกระดับ (ตอนที่ 1)

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
7
ต้นฉบับ
-
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:29:42
ขนาดไฟล์
20.94 MB


จำนวนผู้เข้าชม
1367

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1