รายละเอียด

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1

ชื่อตอน
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

การพัฒนาประเทศ -- ไทย

คำสำคัญ

คุณธรรม

 
รายละเอียด

นำเสนอการบรรยายเรื่อง พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่กล่าวว่าการพัฒนาประเทศมีทางเลือกหลายทาง แต่ละทางก็จะมีผลดีผลเสียแตกต่างกัน แต่มีความเชื่อว่าการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทยจะเป็นทางเลือกที่เป็นทางรอดของสังคมไทย (ตอนที่ 1) 

ปีที่ผลิต
-
เดือนที่ผลิต
-
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
5
ต้นฉบับ
-
เวลา
07:26
ปรับปรุงล่าสุด
2014-02-18 11:27:40
ขนาดไฟล์
30.64 MB


จำนวนผู้เข้าชม
544