รายละเอียด

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 1

ชื่อตอน
ดร.อำพน กิตติอำพน
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

ความพอเพียง  ความรู้  คุณธรรม  ความเพียร

 
รายละเอียด

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 1 ดร.อำพน  กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการทรงงานตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่ทุกคนนำไปใช้ได้เพื่อให้เกิดความสุข อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี มีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน

ปีที่ผลิต
-
เดือนที่ผลิต
-
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
11
ต้นฉบับ
-
เวลา
02:25
ปรับปรุงล่าสุด
2014-02-16 17:02:04
ขนาดไฟล์
9.54 MB


จำนวนผู้เข้าชม
554