ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แสดงหนังสือทั้งหมด

Influencer: The New Science of Leading Change

[2017-10-30 16:29:24]
“...เพียงแค่ค้นหาและทำความเข้าใจเหตุผลของแต่ละการกระทำ แล้วกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ คุณก็จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้...” แฮร์รี่ เอส...
อ่านต่อ