หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
หลักการทรงงาน
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ

คำสำคัญ

หลักการทรงงาน  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ระเบิดจากข้างใน  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  ทำตามลำดับขั้น  ภูมิสังคม  องค์รวม  ไม่ติดตำรา  ประหยัด  เรียบง่าย  ทำให้ง่าย  การมีส่วนร่วม  ประโยชน์ส่วนรวม  บริการรวมที่จุดเดียว  ปลูกป่าในใจคน  ขาดทุนคือกำไร  การพึ่งตนเอง  พออยู่พอกิน  เศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาคน   ความซื่อสัตย์  ความเพียร  พระมหาชนก  ความสามัคคี

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฎ
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฎ
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
36
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
357
ปรับปรุงล่าสุด
2017-11-21 03:13:06
ขนาดไฟล์
2352503 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
177

หนังสือแนะนำ