หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 – พระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ

การอนุรักษ์ป่าไม้  การฟื้นฟูป่าไม้  ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี  การจัดการน้ำ  เขื่อนรัชชประภา  กุ้ยหลินเมืองไทย  อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล  สระพวง  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรผสมผสาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การจัดการดิน  การพัฒนาดิน  การอนุรักษ์ดิน  ดินเปรี้ยว  ป่าพรุ  โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ป่าชายเลน  การแก้ปัญหาน้ำท่วม  การแก้ปัญหาอุทกภัย  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
กันยายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
76
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
355
ปรับปรุงล่าสุด
2017-11-21 03:08:58
ขนาดไฟล์
20096798 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
130

หนังสือแนะนำ