วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

“วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อันเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เกิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

คำสำคัญ

สถานที่ท่องเที่ยว  กระบวนพยุหยาตราชลมารค  ประเพณีโบราณ  ประเพณีทางน้ำ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เรือพระราชพิธี  ชุมชนบ้านบุ  ขันลงเงิน  กรุงเทพมหานคร  กทม.  เขื่อนขุนด่านปราการชล  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  นครนายก  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ชุมชนบ้านหนองส่าน  สกลนคร  โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า  พิษณุโลก  บ้านเข็กน้อย  เพชรบูรณ์  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านปลา  ธนาคารปู  จันทบุรี  สถานีวิจัยโครงการหลวงดอยอินทนนท์  ชุมชนบ้านกลางหลวง  เชียงใหม่  การบริหารจัดการน้ำ  การแก้ปัญหาน้ำท่วม  การแก้ปัญหาอุทกภัย  โครงการแก้มลิง  ทุ่งทะเลหลวง  บ้านทุ่งหลวง  สุโขทัย  ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก  ราชบุรี  โครงการฝนหลวง  ฝนเทียม  น้ำฝน  หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง  โครงการตามพระราชดำริอ่างเก็บน้ำเขาเต่า  ประจวบคีรีขันธ์

 
รายละเอียดเอกสาร

“วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อันเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เกิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฎ
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฎ
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
103
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
353
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 13:23:03
ขนาดไฟล์
24341290 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
646

หนังสือแนะนำ