เสด็จสู่แดนสรวง : ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, บรรณาธิการ
หน่วยงาน
หมวดหมู่
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
หัวเรื่อง

กษัตริย์และผู้ครองนคร -- การตาย

คำสำคัญ

พระราชพิธีพระบรมศพพระมหากษัตริย์  งานพระบรมศพ  พระเมรุมาศ  การสรงน้ำ  การประดิษฐานพระบรมศพ  เครื่องประกอบพระราชพิธีพระบรมศพ  ดนตรีในพระราชพิธีพระบรมศพ  ธรรมเนียมการไว้ทุกข์  พิธีกงเต๊ก  ราชรถ  คติ  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ความตาย  พิธีกรรม

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
กันยายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
402
ISBN
978-616-395-872-3
ISSN
เลขทะเบียน
352
ปรับปรุงล่าสุด
2017-11-21 03:03:07
ขนาดไฟล์
29747048 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
108

หนังสือแนะนำ