เศรษฐกิจพอเพียงฉบับส่งเสด็จ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
ดร. ไสว บุญมา
หน่วยงาน
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  ความพอประมาณ  ความยั่งยืน  พระราชดำรัส  ความรู้  คุณธรรม  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การประยุกต์ใช้  เทคโนโลยี  ตลาดเสรี  เศรษฐกิจกระแสหลัก  เศรษฐกิจยุคใหม่  การศึกษา  ทรัพยากรหมุนเวียน  ภูมิปัญญา

 
รายละเอียดเอกสาร
สำนักพิมพ์
บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
กันยายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
250
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
325
ปรับปรุงล่าสุด
2017-11-21 02:06:43
ขนาดไฟล์
18717928 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
321

หนังสือแนะนำ