เศรษฐกิจพอเพียงฉบับส่งเสด็จ

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นด้วยสำ นึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุด มิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และด้วยตระหนักในความสำคัญของการเผยแพร่แนวคิดอันประเสริฐยิ่งของพระองค์ 

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
ดร. ไสว บุญมา
หน่วยงาน
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  ความพอประมาณ  ความยั่งยืน  พระราชดำรัส  ความรู้  คุณธรรม  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การประยุกต์ใช้  เทคโนโลยี  ตลาดเสรี  เศรษฐกิจกระแสหลัก  เศรษฐกิจยุคใหม่  การศึกษา  ทรัพยากรหมุนเวียน  ภูมิปัญญา

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นด้วยสำ นึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุด มิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และด้วยตระหนักในความสำคัญของการเผยแพร่แนวคิดอันประเสริฐยิ่งของพระองค์ 

สำนักพิมพ์
บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
กันยายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
250
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
325
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 13:14:58
ขนาดไฟล์
18717928 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
624

หนังสือแนะนำ