สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

ทัศนคติและความเชื่อของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีอย่างเหนียวแน่นผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกเสมือน “น้ำ” กับ “ปลา” กล่าวคือประชาชนเป็นเสมือน“น้ำ” และพระมหากษัตริย์เป็นเสมือน “ปลา” ซึ่งทั้งน้ำและปลาต้องพึ่งพาอาศัยกัน ความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นเสมือน “พ่อ” และประชาชนเป็นเสมือน “ลูก” ที่เคยผูกพันซึ่งกันและกันมาในอดีตก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันอันส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณูปการต่อคนไทย รัฐไทย และสังคมไทย, สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดมาทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีความทันสมัยอันส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางการเมืองและผลประโยชน์แห่งชาติ, สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีการแลกเปลี่ยนพึ่งพาระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมลงตัว

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
รศ. ดร. ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ และคณะ
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สถาบันพระปกเกล้า
หมวดหมู่
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
หัวเรื่อง

กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
กษัตริย์และผู้ครองนคร -- อังกฤษ
กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ญี่ปุ่น

คำสำคัญ

สถาบันพระมหากษัตริย์  ประมุข  การปกครอง  ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ระบอบประชาธิปไตย  รัฐชาติ  กองทัพ  ศาสนา

 
รายละเอียดเอกสาร

ทัศนคติและความเชื่อของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีอย่างเหนียวแน่นผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกเสมือน “น้ำ” กับ “ปลา” กล่าวคือประชาชนเป็นเสมือน“น้ำ” และพระมหากษัตริย์เป็นเสมือน “ปลา” ซึ่งทั้งน้ำและปลาต้องพึ่งพาอาศัยกัน ความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นเสมือน “พ่อ” และประชาชนเป็นเสมือน “ลูก” ที่เคยผูกพันซึ่งกันและกันมาในอดีตก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันอันส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณูปการต่อคนไทย รัฐไทย และสังคมไทย, สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดมาทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีความทันสมัยอันส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางการเมืองและผลประโยชน์แห่งชาติ, สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีการแลกเปลี่ยนพึ่งพาระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมลงตัว

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2558
เดือนที่พิมพ์
พฤษภาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
396
ISBN
978-974-449-813-7
ISSN
เลขทะเบียน
320
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 13:10:54
ขนาดไฟล์
2214505 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
146

หนังสือแนะนำ