๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

รวบรวมพระบรมราชโชวาทและพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ เพื่อมอบให้ประชาชนได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย กระทรวงวัฒนธรรม
หมวดหมู่
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา – พระบรมราโชวาท

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา – พระราชดำรัส

คำสำคัญ

พระปฐมบรมราชโองการ  ความรักชาติ  ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความอดทน  ความกตัญญู  การศึกษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ศีลธรรม  การปกครอง  ประชาธิปไตย  ระเบียบวินัย  กฎหมาย  เศรษฐกิจพอเพียง  ความเข้มแข็ง

 
รายละเอียดเอกสาร

รวบรวมพระบรมราชโชวาทและพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ เพื่อมอบให้ประชาชนได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
148
ISBN
978-616-543-418-8
ISSN
เลขทะเบียน
272
ปรับปรุงล่าสุด
2016-12-07 20:15:17
ขนาดไฟล์
2658761 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1199

หนังสือแนะนำ