เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2.ระเบิดจากข้างใน 3.แก้ปัญหาที่จุดเล็ก...คือตัวอย่างใน 23 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงยึดปฏิบัติ โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไว้เพื่อให้ประชาชนศึกษาและน้อมนำแนวทางของพระองค์ไปปฏิบัติเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท อันเป็นแนวทางสายกลาง สอดคล้องกับสังคมไทย และปรับใช้ได้ทุกโอกาส

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
หลักการทรงงาน
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ

คำสำคัญ

หลักการทรงงาน  ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ระเบิดจากข้างใน  แก้ปัญหาที่จุดเล็ก  ทำตามลำดับขั้น  ภูมิสังคม  องค์รวม  ไม่ติดตำรา  ประหยัด  เรียบง่าย  ทำให้ง่าย  การมีส่วนร่วม  ประโยชน์ส่วนรวม  บริการรวมที่จุดเดียว  ปลูกป่าในใจคน  ขาดทุนคือกำไร  การพึ่งตนเอง  พออยู่พอกิน  เศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาคน  ความซื่อสัตย์  ความเพียร  พระมหาชนก  ความสามัคคี

 
รายละเอียดเอกสาร

1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2.ระเบิดจากข้างใน 3.แก้ปัญหาที่จุดเล็ก...คือตัวอย่างใน 23 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงยึดปฏิบัติ โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไว้เพื่อให้ประชาชนศึกษาและน้อมนำแนวทางของพระองค์ไปปฏิบัติเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท อันเป็นแนวทางสายกลาง สอดคล้องกับสังคมไทย และปรับใช้ได้ทุกโอกาส

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2554
เดือนที่พิมพ์
กันยายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
40
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
271
ปรับปรุงล่าสุด
2016-12-07 20:10:47
ขนาดไฟล์
4168246 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1999

หนังสือแนะนำ