จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : หลักการทรงงาน

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สรุปรวบยอดได้จากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแห่งการพัฒนานับแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี 2489 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลสักเพียงใดก็ตาม

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
หลักการทรงงาน
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญ

หลักการทรงงาน  พระบรมราโชวาท  พระราชดำรัส  ระเบิดจากข้างใน  ภูมิสังคม  องค์รวม  ประหยัด  การมีส่วนร่วม  ปลูกป่าในใจคน  การพึ่งตนเอง  เศรษฐกิจพอเพียง  ความซื่อสัตย์  ความสุจริต  ความกตัญญู  ความเพียร  ความสามัคคี  ความอดทน

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สรุปรวบยอดได้จากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแห่งการพัฒนานับแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี 2489 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลสักเพียงใดก็ตาม

สำนักพิมพ์
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2555
เดือนที่พิมพ์
กุมภาพันธ์
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
48
ISBN
978-974-7569-03-2
ISSN
เลขทะเบียน
142
ปรับปรุงล่าสุด
2014-03-25 10:39:27
ขนาดไฟล์
4542333 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1158

หนังสือแนะนำ