พระราชดำรัส พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 : คู่มือการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน ปี 2541 และทฤษฎีใหม่

พระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540 เนื้อหาใจความกล่าวถึง การแกัปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงที่ จ.ชุมพร การค้า การบริโภค การผลิต และการขายตามแบบโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่ จ.นครนายก และ จ.นราธิวาส

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หมวดหมู่
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชดำรัส

เศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรทฤษฎีใหม่

คำสำคัญ

โครงการแก้มลิง  ความพอเพียง  ดินเปรี้ยว

 
รายละเอียดเอกสาร

พระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540 เนื้อหาใจความกล่าวถึง การแกัปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงที่ จ.ชุมพร การค้า การบริโภค การผลิต และการขายตามแบบโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่ จ.นครนายก และ จ.นราธิวาส

สำนักพิมพ์
-
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2541
เดือนที่พิมพ์
มีนาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
44
ISBN
-
ISSN
เลขทะเบียน
105
ปรับปรุงล่าสุด
2014-03-24 16:42:43
ขนาดไฟล์
5443926 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1091

หนังสือแนะนำ