หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลาง ที่สอดคล้องวิถีชีวิตสังคมไทย และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น "การพัฒนาคน" เป็นตัวตั้ง ยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคม การพึ่งตนเอง โดยดำเนินการอย่างบูรณาการ ที่อาศัยความเข้าใจ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ รู้ รัก สามัคคี ของทุกฝ่าย

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
หลักการทรงงาน
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ

คำสำคัญ

หลักการทรงงาน  เศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาคน  ความซื่อสัตย์  ความเพียร  พระมหาชนก  ความสามัคคี

 
รายละเอียดเอกสาร

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลาง ที่สอดคล้องวิถีชีวิตสังคมไทย และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น "การพัฒนาคน" เป็นตัวตั้ง ยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคม การพึ่งตนเอง โดยดำเนินการอย่างบูรณาการ ที่อาศัยความเข้าใจ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ รู้ รัก สามัคคี ของทุกฝ่าย

สำนักพิมพ์
-
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2550
เดือนที่พิมพ์
ธันวาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
48
ISBN
-
ISSN
เลขทะเบียน
94
ปรับปรุงล่าสุด
2014-03-24 17:05:38
ขนาดไฟล์
4389196 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
634

หนังสือแนะนำ