พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสภาวิจัยแห่งชาติ

ประมวลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นนักค้นคว้าวิจัยและประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หมวดหมู่
หลักการทรงงาน
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญ

กังหันน้ำชัยพัฒนา  การบำบัดน้ำเสีย  เครื่องกลเติมอากาศ  รางวัล  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการแหล่งน้ำตามพระราชดำริ  สิ่งแวดล้อม  ชลประทาน  ดาวเทียม  แผนที่

 
รายละเอียดเอกสาร

ประมวลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นนักค้นคว้าวิจัยและประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย

สำนักพิมพ์
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2544
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
140
ISBN
974-326-040-4
ISSN
เลขทะเบียน
56
ปรับปรุงล่าสุด
2014-02-27 10:09:54
ขนาดไฟล์
4063232 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
584

หนังสือแนะนำ