ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช 2493-2542 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ พ.ศ. 2493-2542 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ อาทิ การทำงาน การประกอบอาชีพ การลงทุน การศึกษา เกษตรกรรม ทฤษฎีใหม่ เทคโนโลยี การพึ่งตนเอง ฯลฯ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

พระบรมราโชวาท

พระราชดำรัส

คำสำคัญ

ความพอเพียง  การทำงาน  การประกอบอาชีพ  การผลิต  การขาย  การบริโภค  การลงทุน  การศึกษา  เกษตรกรรม  ประเทศ  ความซื่อสัตย์  ความเพียร  ความรับผิดชอบ  ความรู้  ความสามัคคี  คุณธรรม  เกษตรทฤษฎีใหม่  การเกษตร  เกษตรกรรม  เทคโนโลยี  นักวิชาการ  ภาษา  ประเพณี  ความอดทน  ความรอบคอบ  ความระมัดระวัง  ความร่วมมือ  ปรองดอง  หลักวิชาการ  หิริโอตตัปปะ  สัมมาอาชีวะ  เหตุผล  อุดมคติ 

 
รายละเอียดเอกสาร

ประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ พ.ศ. 2493-2542 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ อาทิ การทำงาน การประกอบอาชีพ การลงทุน การศึกษา เกษตรกรรม ทฤษฎีใหม่ เทคโนโลยี การพึ่งตนเอง ฯลฯ

สำนักพิมพ์
-
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
118
ISBN
-
ISSN
เลขทะเบียน
46
ปรับปรุงล่าสุด
2014-02-27 10:01:08
ขนาดไฟล์
13165119 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
746

หนังสือแนะนำ