การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รวบรวมประสบการณ์การถวายงานและตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงงานพัฒนาประเทศและช่วยเหลือพสกนิกรทั่วประเทศของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทมายาวนานกว่า 40 ปี

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
หลักการทรงงาน
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาการศึกษา

คำสำคัญ

หญ้าแฝก  เกษตรทฤษฎีใหม่  มูลนิธิชัยพัฒนา  หลักการทรงงาน

 
รายละเอียดเอกสาร

รวบรวมประสบการณ์การถวายงานและตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงงานพัฒนาประเทศและช่วยเหลือพสกนิกรทั่วประเทศของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทมายาวนานกว่า 40 ปี

สำนักพิมพ์
-
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2554
เดือนที่พิมพ์
สิงหาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
150
ISBN
978-974-9769-97-3
ISSN
เลขทะเบียน
7
ปรับปรุงล่าสุด
2014-03-24 13:38:15
ขนาดไฟล์
20748529 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
745

หนังสือแนะนำ