ทฤษฎีใหม่ชีวิตที่พอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบความยากลำบากดังกล่าวให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตโดยเฉพาะการขาดแคลนนํ้าได้โดยไม่เดือดร้อนและ ยากลำาบากนัก ที่ทรงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” อันเป็นแนวทาง หรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและนํ้าเพื่อการเกษตร ในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > ทฤษฎีใหม่
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง – ปรัชญา

คำสำคัญ

การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรผสมผสาน  เกษตรกร  โครงการทฤษฎีใหม่  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เกษตรน้ำฝน  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
รายละเอียดเอกสาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบความยากลำบากดังกล่าวให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตโดยเฉพาะการขาดแคลนนํ้าได้โดยไม่เดือดร้อนและ ยากลำาบากนัก ที่ทรงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” อันเป็นแนวทาง หรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและนํ้าเพื่อการเกษตร ในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักพิมพ์
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
52
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
380
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-01 13:51:04
ขนาดไฟล์
50476237 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
201

หนังสือแนะนำ