Global Happiness Policy Report 2018

Global Happiness Policy Report 2018 เป็นรายงานฉบับแรกที่สภาความสุขสากล (Global Happiness Council) จัดทำขึ้นก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานความสุขสากล (World Happiness Report 2018) ภายในกลางเดือนมีนาคมนี้

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย Sustainable Development Solutions Network
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

ความสุข

คำสำคัญ

การสร้างความสุข  การอยู่ดีมีสุข  การศึกษา  การทำงาน  การจ้างงาน  การพัฒนาสังคม  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  สิ่งแวดล้อม  ที่อยู่อาศัย  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  ความไม่เสมอภาค  ความเท่าเทียม  เด็ก  เยาวชน  โรงเรียน  เศรษฐกิจ  ความร่วมมือ

 
รายละเอียดเอกสาร

Global Happiness Policy Report 2018 เป็นรายงานฉบับแรกที่สภาความสุขสากล (Global Happiness Council) จัดทำขึ้นก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานความสุขสากล (World Happiness Report 2018) ภายในกลางเดือนมีนาคมนี้

สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
New York
ปีที่พิมพ์
2018
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
264
ISBN
978-0-9968513-7-4
ISSN
เลขทะเบียน
372
ปรับปรุงล่าสุด
2018-05-24 00:11:39
ขนาดไฟล์
2947667 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
270

หนังสือแนะนำ