World Development Report 2018

รายงาน World Development Report 2018 "Learning to Realize Education's Promise จากธนาคารโลกประจำ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรม ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือความอยุติธรรม เพราะจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของโลกติดอยู่ในกับดักความยากจนและไร้โอกาส ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรมของสังคมโลก

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง
คำสำคัญ
 
รายละเอียดเอกสาร

รายงาน World Development Report 2018 "Learning to Realize Education's Promise จากธนาคารโลกประจำ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรม ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือความอยุติธรรม เพราะจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของโลกติดอยู่ในกับดักความยากจนและไร้โอกาส ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรมของสังคมโลก

สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
239
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-28 12:02:25
ขนาดไฟล์
9669664 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
131

หนังสือแนะนำ