ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แสดงหนังสือทั้งหมด

“เด็กเรียนรู้ เด็กรู้ทัน เด็กสร้างสรรค์”

[2018-08-24 16:47:14]
นายสาโรช นักเบศร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการสูงสุด ที่ให้ความสำคัญกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก...
อ่านต่อ